Nyheter och artiklar

Här hittar du nyheter och artiklar om våra produkter, tjänster och annat som vi finner intressant kopplat till fintech och finansområdet.

NIS2-direktivet och dess Införande i Sverige: Fokus på Bank- och Finanssektorn
Finance

NIS2-direktivet och dess Införande i Sverige: Fokus på Bank- och Finanssektorn

NIS2-direktivet är en omfattande uppdatering av EU:s cybersäkerhetsstrategi och är avsedd att stärka skyddet av kritisk infrastruktur och organisationer från cyberhot. Denna nya…

Hur digitaliseringen förändrar EU:s finanslandskap
Digitalization

Hur digitaliseringen förändrar EU:s finanslandskap

Pandemin har accelererat digitaliseringen och banat väg för en explosion av onlinetjänster, men även skapat nya arenor för kriminella aktiviteter. Bekymmersamt nog visar siffror…

Omvänd Factoring: En innovativ metod vid finansiering
Reverse Factoring

Omvänd Factoring: En innovativ metod vid finansiering

I en tid när företag söker efter effektiva och flexibla finansieringslösningar, är omvänd factoring en attraktiv metod som kan erbjuda flera fördelar för både finansbolag och…