Hur digitaliseringen förändrar EU:s finanslandskap

Pandemin har accelererat digitaliseringen och banat väg för en explosion av onlinetjänster, men även skapat nya arenor för kriminella aktiviteter. Bekymmersamt nog visar siffror att mindre än 2% av den organiserade brottslighetens uppskattade intäkter beslagtas årligen.

Vi har nyligen läst igenom Europols senaste rapport, "The Other Side of the Coin: An Analysis of Financial and Economic Crime", och i denna artikeln kommer vi att sammanfatta vad vi tar med oss från läsningen.

Digitaliseringen och den globala kontexten

Digitaliseringen har gett upphov till nya affärsmöjligheter, innovation och välstånd. Marknaderna har blivit mer sammankopplade, och finansiella produkter, från traditionella aktiehandel till nya fenomen som "Köp nu, betala senare" (BNPL), har revolutionerat hur vi tänker på och hanterar pengar. Men där ljus strålar, kastas också skuggor.

Europols rapport belyser bland annat det dubbelsidiga myntet av globalisering. Medan både finansbolag och konsumenter kan dra nytta av enklare transaktioner och finansiella lösningar, har kriminella aktörer också hittat nya sätt att dra nytta av systemet.

Med hjälp av den teknologiska utvecklingen har kriminella skapat sofistikerade metoder, inte bara för att utnyttja tjänster som BNPL, utan även för att snabbt och effektivt flytta stora mängder pengar över gränserna.

Denna digitala revolution erbjuder därmed otaliga möjligheter men kommer också med sina risker. Med ett alltmer komplicerat globalt ekonomiskt nätverk står vi därför inför utmaningen att upptäcka och motverka dessa sofistikerade kriminella insatser.

Hoten mot EU:s finansiella system

I rapporten belyses en rad hot som tillsammans bidrar till osäkerhet inom det finansiella landskapet:

 • Penningtvätt: Kriminella skapar parallella finansiella system för att tvätta illegala pengar, vilket utmanar integriteten i legitima finansiella institutioner.
 • Olagliga finansiella överföringar: Undangömda kanaler används för att snabbt flytta pengar undan officiell övervakning, vilket gör dem svåra att upptäcka.
 • Korruption: Djupgående korruptionsnätverk kan påverka allt från lokala företag till stora regeringskontrakt, vilket underminerar ekonomisk stabilitet.
 • Cyberbrott: Avancerad teknik används för bedrägeri och phishing, vilket utnyttjar både individers och företags sårbarheter.
 • Falska identiteter och bedrägeri: Kriminella utnyttjar virtuella IBAN:s för att dölja sina spår och begå omfattande bedrägerier.
 • BNPL bedrägerier: Kriminella aktörer utnyttjar brister och sårbarheter i ansökningsprocesserna för 'Köp nu, betala senare'-tjänster för att genomföra bedrägerier och stölder.

Rekommendationer från Europols rapport

Medan många hot fortsätter att lura i skuggorna, framhäver Europols rapport specifika rekommendationer riktade till finansinstitut och beslutsfattare:

 • Förbättrad detektion: Moderna detektionsmetoder, som maskininlärning, bör införlivas i finansiella system. Dessa tekniker kan identifiera avvikande mönster och misstänkta transaktioner snabbare än traditionella metoder.
 • Utbildning: I en ständigt föränderlig finansiell miljö är det avgörande att personal regelbundet utbildas i de senaste hoten och metoderna för att upptäcka dem.
 • Teknologi: Användningen av avancerad teknik, inklusive artificiell intelligens, kan kraftigt förbättra övervakningen och detektionen av olagliga transaktioner.
 • Samarbete: Ett närmare samarbete mellan finansinstitut och brottsbekämpande myndigheter är avgörande. Genom att dela information och bästa praxis kan vi skapa en enad front mot kriminella aktörer.
 • Övervakning av kryptovalutor: Med tanke på kryptovalutornas popularitet bland kriminella, är det nödvändigt för finansinstitut att förstärka övervakningen av krypto-relaterade transaktioner.

Efter att ha granskat Europols rapport blir det klart att den snabba digitaliseringen, som i många fall påskyndats av responsen på COVID-19-pandemin, har medfört både möjligheter och risker.

Rapporten lyfter fram hur den pågående digitaliseringen avslöjar nya hot mot vårt finansiella system. Samtidigt understryker den vikten av att följa de rekommendationer som ges och som är avgörande för att upprätthålla EU:s finansiella stabilitet.

Källor:

Europol, The Other Side of the Coin: An Analysis of Financial and Economic Crime, https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/the-other-side-of-the-coin-analysis-of-financial-and-economic-crime