Utlåning

Vi förenklar och automatiserar hantering av lån mot konsument och företag

Utlåning

Vår lån- och utlåningstjänst är lösningen för dig som jobbar med utlåning. Med vår flexibla lösning kan du erbjuda kundunika krediter. Vi hanterar  grundläggande hantering såsom registrering, utbetalning och uppföljning. Vi stödjer onboarding processen genom automatisk kreditbedömning, integrerad e-signering och säker interaktion mellan dig och din kund.


Tjänsten är väl integrerad med Keeros Factoring så erbjuder du både fakturafinansiering och utlåning är det här tjänsten för dig.

Lättanvända vyer

Ansökan hanteras och lånet skapas snabbt och enkelt I Keeros användarvänliga gränssnitt. I samma gränssnitt görs kredittbedömning av låntagaren, låneberäkning, och uppsättning av lånet. 

Systemet hanterar skapande av såväl låneansökan, skuldebrev som löpande avier. Vill du ha skräddarsydda mallar för dina specifika avtal så finns det också. Alla mallar och avier  fylls självklart i automatiskt baserat på uppgifter om det aktuella lånet och kredittagaren (baserat på information från folkbokföringsregistret).

Systemet skapar översiktliga rapporter som du alltid har tillgängliga i realtid. Självklart finns export av bokföringsinformation för import till ekonomisystem.

On-boarding och KYC

För att underlätta hanteringen av låneansökningar hjälpa er uppfylla kraven på regelefterlevnad såsom KYC (Know Your Customer) har vi många smarta lösningar i tjänsten.

Vår integrerade beslutsmotor kan kontrollera alla inkommande låneansökningar och ge dig underlag för att ta snabba korrekta kreditbeslut.

Med BankID och säkra meddelanden i dialogen mellan dig och låntagaren säkrar vi identiteten på kunden och dokumenterar kreditbesluten.

Med integrerad e-signering får du en smidig och säker hantering av hela signeringsprocessen av såväl låntagare som borgensmän.

Med vår kreditchecklista säkerställer du att inget lån blir godkänt och utbetalt innan alla kreditkontroller är genomförda. 

 

Betalningsbevakning

Systemet bevakar betalningsplanen och skapar automatiskt avier som du godkänner för utskrift.

Avier som förfaller för betalningen följer den kravprocess ni har satt upp och rätt åtgärd utförs.  Åtgärd kan vara att driva förfallna avier via traditionell påminnelsehantering och vid en given tidpunkt låta lånet förfalla och utestående skuld lämnas till KFM för vidare hantering. 

Självfallet styr du själv hur påminnelseavgifter, förseningsavgifter och dröjsmålsränta skall hanteras med hjälp av kravprofiler per kund eller kundgrupp.

Vill du inte driva kraven själv kan du koppla ihop tjänsten med externt inkassobolag som driver kravhantering åt dig.

Flexibela lån och betalplaner

Tjänsten stödjer flera olika typcer av lånetyper så du stor flexibilitet att göra unika betalningsplaner och ”produkter” för dina kunder.

Du kan välja ett traditionellt annuitetslån eller lån med rak amortering, med eller utan restbelopp (används också för enklare leasing). Du kan välja helt flexibelt lån om vissa månader skall vara amorteringsfria och/eller räntefria.

Självfallet styr du också per lån vilken uppläggningsavgift, förseningsavgift och aviavgift som du vill ta ut samt om första månadens avgifter skall kapitaliseras.

Kundinloggning och API

Via modulen ”mina sidor” får din kund en användarvänlig sida där de loggar in med BankID.  De får insyn i sitt engagemang och möjlighet att kommunicera säkert med er.

Tjänsten har öppna gränssnitt (APIer) och bra möjligheter att på ett säkert sätt utbyta information med externa partners.  Några exempel på funktioner vi löser med externa kopplingar:

  • Automatiserad print och distribution för e-post, e-faktura eller fysisk post
  • Adress- och kreditinformation
  • Hantering av bankfiler för in-och utbetalningar
  • Kontroll så låntagare inte finns i belastningsregister
  • Kontroll av verklig huvudman och att sökande har rätt att teckna firman

Många integrationer finns redan inbyggda i tjänsten men har du behov av fler löser vi det smidigt.

Säkerhet

En lånesystem behöver vara säkert och alla handlingar som utförs behöver vara dokumenterade och spårbara.

Som handläggare kan du alltid skriva noteringar efter samtal med en kredittagare, sker dialogen med den inbyggda funktionen för ”säkra meddelanden” loggas det med automatik. Systemet skapar också automatiskt logger över alla händelser för en viss kredittagare eller ett lån.
Systemet har en avancerad behörighetsmodell med attestförfarande.

Systemet har också stöd för spärrlistor av t.ex bankkonto, personnummer, IP-adresser för att motverka försök till bedrägeri. Dessa kan samverka med kreditmallar hos kreditinstitut.