Fakturaköp & Belåning

Helhetslösning för att hantera processen för fakturaköp och factoring. Stöd för integrerad kreditbedömning från ledande kreditinstitut, fakturabevakning, automatisk påminnelsehantering, debitering av dröjsmålsränta mm.

Att köpa fakturor har aldrig varit enklare. Prova riskfritt!

Arbetar du med att köpa fakturor och fordringar ?
I så fall har vi tjänsten för dig. Keeros Finance stödjer hela processen, från mottagning av faktura, utskick till fakturamottagare till kravhantering och uppföljning av inbetalning. Tjänsten bevakar och hanterar utebliven betalning genom att skicka påminnelse och krav enligt uppsatta kriterier från er. Kontakta oss och få tillgång till alla funktioner och tjänster du behöver för en tidsbesparande och effektiv process för bearbetning av dina fakturor. Du betalar per faktura, inga dolda avgifter eller dyra abonnemang. Support ingår i tjänsten. 

Enkel registrering av fakturor

Att snabbt och med så lite manuell hantering som möjligt kunna registrera många fakturor är A och O för en effektiv fakturaköpsprocess. 

Via virtuell skrivare kan du underlätta både för din kund och för er. Kunden skriver ut sina fakturor direkt från sitt affärssystem och fakturan hamnar automatiskt registrerad i systemet. Fakturan har på vägen fått överlåtelsetext och unikt OCR-nummer på fakturan, fakturamottagaren har blivit automatiskt upplagd i systemet och grundläggande kreditprövning har gjorts av beslutsmotorn. Det enda ni behöver göra är att avräkna och skriva ut fakturan.

Självklart går det också att använda vårt användarvänliga gränssnitt för att manuellt registrera fakturan. Eller använda vårt API för att få fakturan registrerad från en app eller externt system.

Effektiv kreditkontroll

Att göra en snabb kreditbedömning av hög kvalité är en ovärderlig hjälp när du skall göra en investering. Vi kan hjälpa dig att få åtkomst till den kreditinformation du behöver när du behöver den.

Vi har färdiga kopplingar mot flera av Sveriges ledande företag som tillhandahåller kredit- och företagsinformation.

Vi gör relevant information åtkomlig för dig i de processteg där kreditbedömning är viktigt såsom vid köp av faktura, vid kravhantering eller vid bedömning av en ny kund som del i KYC processen.

Du kan också låta vår beslutsmotor handlägga beslut åt dig enligt er kreditprocess. Resultatet redovisas överskådligt för ett snabbare kreditbeslut. Om allt är i sin ordning kan även fakturan godkännas automatiskt för köp om ni önskar.

Smidig och enkel köp process

För att göra det effektivt och minimera risken för fel i hantering av stora fakturamängder har vi en tjänst som håller koll på processen. Några smarta lösningar är:

Avräkningsfunktion som hanterar beräkning av provision, administrativa avgifter, återköp (regress) avsättning till spärrrkonto, depositionshantering mm.

Enkel registering av betalda fakturor manuellt eller via bankfil och reglering av innestående deposition mot fakturautställaren.

Avancerad bevakningsfunktion som håller koll på utestående fakturor och baserat på dina affärsregler hanterar betalningspåminnelser och krav.

Rollbaserad process och hantering

Bara behöriga användare skall komma åt tjänsten. Detta säkerställer vi genom att all information är krypterad och inloggning sker säkert via 2-faktorinloggning med en app eller via SMS.

Förutom att förhindra att obhöriga kommer in i systemet är det också viktigt att behöriga användare bara ser den information och de kunder de ska se. Detta löser vi med ett avancerat rollbaserat system som möjliggör uppdelning av ansvar för en faktura eller kund i processen. 

Ni styr själva om era kunder ska ha möjlighet att logga in via ”mina sidor”. Självfallet ser de bara sin information och öppen information om fakturor, inte information ni hanterar om kunden eller dess engagemang.

Enkelt att skicka till mottagare

Vi säkerställer att dina fakturor når fakturamottagaren genom att fakturan skickas elektroniskt till en av våra partners för print och distribution som i sin tur skickar fakturan vidare till fakturamottagaren.

Baserat på hur du valt att mottagaren ska få fakturan skickas fakturan ut med e-post, som e-faktura eller som fysisk post. Helt utan att du behöver göra något aktivt val vid utskrift. 

Under fakturans livscykel har du alltid lätt tillgång till fakturan om gäldenären hör av sig och vill ha mer information eller kanske få fakturan på nytt. 

Kundwebb - "mina sidor"

Via vår användarvänliga kundwebb kan klienten själv registrera sin faktura I ditt system. Detta gör processen snabbare och ökar kvalitén eftersom systemet kontrollerar att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda. Självklart hämtas automatiskt namn och adresser på gäldenären för att underlätta för din kund.

Kunden har också direktåtkomst med möjlighet att själv kontrollera status på sålda fakturor så ni kan avlastas från telefonsamtal.

Reskontran, utskickad information och utvalda rapporter finns  för nedladdning.