Flexibel hantering

Har du kunder som vill att du hanterar deras inkassouppdrag på ett för den unikt sätt? Kanske någon vill att du skickar en extra påminnelse innan du driver ärendet vidare, kanske de inte vill att du debiterar dröjsmålsränta. Med Keeros Inkasso kan du själv styra hur din kunds process skall se ut och systemet håller koll på när det är dags för nästa steg.