Enkel registrering

Du startar enkelt ett inkassoärende, antingen manuellt eller genom att systemet är kopplat till externt system som skickar över ett nytt inkassouppdrag till Keeros.