Säkerhet

Som handläggare kan du alltid skriva noteringar efter samtal med en kredittagare. Systemet skapar också automatiskt loggar över alla händelser för en viss kredittagare eller ett lån.

Systemet har en avancerad behörighetsmodell med attestförfarande där olika användare har rätt att göra olika sker i systemet.

Systemet har också stöd för spärrlistor av t.ex bankkonto, personnummer, IP-adresser för att motverka försök till bedrägeri. Dessa kan samverka med kreditmallar hos kreditinstitut.