Externa gränssnitt

Tjänsten har öppna gränssnitt och bra möjligheter att utbyta information med dina kunder och partner. Automatiserad print & distribution av avier och skuldebrev med e-post, e-faktura och/eller fysisk post. Realtidsuppdatering med folkbokföringsregistret och kreditinstitut för att alltid ge dig uppdaterad information om dina kunder. Integration mot bank för automatiskt hantering av in- och utbetalningar.

Har du andra system som innehåller viktig information för att komplettera kreditbilden kan Keeros Lån integrera och skapa en sammanhållen riskbild från flera system/tjänster.