Betalningsbevakning

Systemet bevakar betalningsplanen och skapar automatiskt avier som du godkänner för utskrift. Avier som förfaller för betalningen följer den process ni har satt upp för åtgärd vilken kan vara flexibel per kund och process. Åtgärd kan vara att låta lånet förfalla och utestående skuld lämnas till KFM för indrivning. Du kan dock självklart välja att låta förfallna avier leva kvar och driva dem som vanligt med påminnelse och inkassokrav.

Självfallet styr du själv hur påminnelseavgifter, förseningsavgifter och dröjsmålsränta skall hanteras med hjälp av kravprofiler per kund eller kundgrupp.