Dokumenthantering

Systemet hanterar självklart skapande av såväl låneansökan, skuldebrev som löpande avier. Vill du ha skräddarsydda mallar för dina specifika avtal så finns det också. Alla mallar och avier fylls självklart i automatiskt baserat på uppgifter om det aktuella lånet och kredittagaren (baserat på information från folkbokföringsregistret).

Systemet skapar översiktliga rapporter som du alltid har tillgängliga i realtid. Självklart finns export av bokföringsinformation för import till ekonomisystem.