Optimering genom samverkan

För att optimera verksamheten har Keeros ett öppet och flexibelt gränssnitt (API) som möjliggör att vi lätt kan ansluta oss till externa tjänster och system för att utbyta information. Exempelvis: