Tjänster
System och lösningar för fakturaköp, fakturabelåning och utlåning.

Fakturaköp & Belåning

Helhetslösning för att hantera processen för fakturaköp och factoring. Stöd för integrerad kreditbedömning från ledande kreditinstitut, fakturabevakning, automatisk påminnelsehantering, debitering av dröjsmålsränta mm.


Utlåning

En tjänst som erbjuder kraftfull och smidig hantering för utgivning av lån och krediter. Lösningar för såväl ren utlåning till konsument eller företag men även integrerade lån mot fakturaköpskunder som automatiskt reglerar avier mot köpta fakturor. I lånetjänsten ingår också stöd för amorteringsplaner.


Fakturatjänst

Erbjuder du fakturatjänster där du på uppdrag av andra hanterar utskick av fakturor, bevakning, påminnelsehantering, betalningar etc. I så fall har vi det systemstöd du behöver för att bedriva din verksamhet så effektivt som möjligt. Kontakta oss så berättar vi mer.


Egeninkasso

Har du behov av en lösning för att effektivt och med full kontroll driva inkasso av dina egna fordringar. Vi har en lösning där du snabbt kommer igång och med minimalt med manuellt arbete får full kontroll på dina inkassoärenden.