Roll baserad process och hantering

Rollbaserat system som möjliggör uppdelning av ansvar för en faktura i processen. Flera personer kan arbeta med samma faktura i olika steg.