Hantering av påminnelser och larm

Inbyggd påminnelse och larmhantering med SMS eller e-post när specifika händelser uppstår t.ex: