Kundwebb

Via vår användarvänliga kundwebb kan klienten själv registrera sin faktura i ditt system. Detta gör processen snabbare och ökar kvalitén eftersom systemet kontrollerar att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda. Självklart hämtas automatiskt namn och adresser på gäldenären för att underlätta för din kund.

Kunden har också direktåtkomst till affärssystemet med möjlighet att själv kontrollera status på sålda fakturor så ni kan avlastas från telefonsamtal. Reskontran, utskickad information och utvalda rapporter finns för nedladdning.